Norsk
Donationinfo.net

Gaveformidlingen er en direkte donasjon til det valgte veldedige formål. Det er familien til den avdøde som velger hvem gavene kan gis til. Dette kan være en bestemt, eller flere valgfrie mottakere. Alle gavene gitt fra en bestemt minneside blir registrert og summert, slik at familien kan se det totale beløpet hvis dette er ønskelig.
Betalingen og pengeoverføringen utføres av Swedbank og PayEx. Gavebeløpet fratrukket kostnader blir overført direkte til mottakers konto. På kontoutskriften fra banken fremkommer ikke navnet på det veldedige formålet som mottar gaven, men kun det generelle navnet på tjenesten “donationinfo.net”.

Tjenesten er utviklet og driftes av Adstate AS. Mere informasjon om selskapet er å finne på www.adstate.net

Svenska
Donationinfo.net

Gåvoförmedlingen är en online donation till det valda ändamålet. Alla minnesgåvor till den avlidnes minnessida registreras och summeras så att familjen kan se det totala beloppet om de önskar det.

Betalningen och överföringen av pengar utförs av Swedbank och PayEx. Kostnaderna för tjänsten dras från gåvobeloppet och pengarna överförs direkt till gåvomottagarens konto. På kontoutskriften från banken framkommer inte namnet på välgörenhetsorganisationen som gåvan är lämnad till, endast det generella namnet på tjänsten «donationsinfo.net».